Teaching Staff

Elementary School

 • Christine Bachmeier- Pre – K  –  ext. 125

 • Eric Scoog – Kindergarten – ext. 125
 • Susan Tenhor – 1st Grade – ext. 113

 • Audrey Howard – 2nd & 3rd Grades-  ext. 126

 • Diane Gilbreaith – 4th & 5th Grades  –  ext. 123

 • Pat Zuelke – El. Art  –  ext. 135

High School

 • Elly Summers- Guidance  –  ext. 111

 • Pat Zuelke – JH Science & Study Skills-  ext. 135
 • Sidney Sumrell- Math  –  ext. 134

 • Kurt Binder- Band/Choir –  ext. 111

 •  Joyce Pollastro – Science  –  ext. 135

 • Christopher Mantei – History –  ext. 130

 • Nancy Nesbit – Business/P.E./Athletic Director  –  ext. 131

 • Tara Schumacher – English  –  ext.  133